Advies

Heeft u voor uzelf of misschien voor iemand binnen uw netwerk zorg nodig? Maar bent u geen ster op het gebied van uitzoeken hoe het allemaal werkt met beschikkingen aanvragen, gemeente, Zorgkantoor, SVB etc? Duizelt het u een beetje door termen als zorg in natura (ZIN), persoonsgebonden budget (PGB), de vier zorgstromen (JW, WMO, WLZ, ZVW), voorliggende -, informele – en professionele zorg? Dan kan Viabema u wellicht van dienst zijn. Ook voor gemeenten kan Viabema een adviserende rol vervullen waar het gaat om de discrepantie tussen beleid en praktijk.

Lees verder

Begeleiding

Viabema biedt begeleiding aan mensen met PGB/ZZP. Bij het aanvragen van een (her)indicatie, het verantwoorden van het PGB of bij het vinden van mogelijkheden om invulling te geven aan het PGB, kan Viabema bemiddelen.

Lees verder

Management

Steeds vaker zien we bij particulieren, ondernemers of gemeenten de wens om nieuwe mogelijkheden te creëren voor wonen, vrije tijd en dagbesteding voor specifieke doelgroepen uit de maatschappij. Kleinschalige initiatieven, met meer oog voor de mens achter de cliënt en het liefst met een eigen formule. Viabema kan een pragmatische manager of adviseur zijn bij projecten met een link naar zorg en welzijn.

Lees verder

Overig

Wie is de persoon achter Viabema?

Lees verder