Advies in zorg


Heeft u voor uzelf of misschien voor iemand binnen uw netwerk zorg nodig? Maar bent u geen ster op het gebied van uitzoeken hoe het allemaal werkt met beschikkingen aanvragen, gemeente, Zorgkantoor, SVB etc? Duizelt het u een beetje door termen als zorg in natura (ZIN), persoonsgebonden budget (PGB), de vier zorgstromen (JW, WMO, WLZ, ZVW), voorliggende -, informele – en professionele zorg?  Dan kan Viabema u wellicht van dienst zijn. Ook voor gemeenten kan Viabema een adviserende rol vervullen waar het gaat om de discrepantie tussen beleid en praktijk.

Het proces in gang zetten

Viabema denkt met u mee over hoe u uw zorgvraag kunt formuleren. U krijgt informatie over bij welke instantie u kunt aankloppen en hoe u zich kunt voorbereiden op de gesprekken. Ook kan Viabema u helpen zoeken naar de verschillende opties van zorg en de verschillende financieringsvormen uitleggen.

ZIN- of PGB-administratie

Een beschikking wordt toegewezen voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld een jaar) of voor onbepaalde periode (de WLZ wordt bijvoorbeeld voor levenslang toegewezen). De zorg die dan volgt, brengt de nodige administratieve handelingen met zich mee. Viabema kan ondersteunen bij:

advies bij invulling PGB-zorg (budgetplan, invulling zorgverleners, zorgovereenkomsten, zorgplannen)

advies bij aanvraag (her)indicatie JW/WMO/WLZ

tips over hoe de administratie in te richten en bij te houden

Viabema heeft behalve ervaring in zorg ook jarenlange ervaring met administratieve bijstand, PGB-administratie en financiële overzichten. Bel gerust als u meer wilt weten!