Management, onderzoek, projecten


Steeds vaker zien we bij gemeenten, ondernemers of particulieren de wens om nieuwe mogelijkheden te creëren voor wonen, vrije tijd en dagbesteding voor specifieke doelgroepen uit de maatschappij. Kleinschalige initiatieven, met meer oog voor de mens achter de cliënt en het liefst met een eigen formule. Viabema kan een pragmatische manager of adviseur zijn bij projecten met een link naar zorg en welzijn.

Binnen zorg en welzijn lijkt de dynamiek van het aanbod altijd achter te lopen op de steeds veranderende vraag.

Heeft u ideeën over zorg – bijv. voor een kind of een ouder – maar sluiten die niet aan bij bestaande voorzieningen?

Moet er een haalbaarheidsonderzoek of een doelgroepanalyse uitgevoerd worden?

Wilt u een enquête uitzetten om te peilen of er draagvlak is voor een idee?

Moeten er fondsen gegenereerd worden voor een voorziening voor een speciale doelgroep?

Is het wenselijk dat binnen de gemeente een gelegenheid komt voor mensen met een beperking om sociaal of  sportief bezig te zijn?

Viabema is ervaringsdeskundige op het gebied van zorgondersteuning, ouderinitiatieven en het oprichten en managen  van kleinschalige projecten. Met een combinatie van betrokkenheid, zakelijkheid, durf en verfrissend denken kan Viabema van dienst zijn bij innovatieve plannen!